Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

afraid
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasmokeshe smokeshe
afraid
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie.
— Francis Scott Fitzgerald
Reposted fromdzikusowska dzikusowska viasilence89 silence89

July 10 2015

afraid
5879 5cf4
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa

July 02 2015

afraid
2174 9f21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmeloovee karmeloovee
afraid

June 27 2015

2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina viadolinasmokow dolinasmokow
afraid
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viafilemona filemona

June 26 2015

afraid
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viabe-beautiful be-beautiful
afraid
afraid
Dostałaś pare chwil szczęścia i myślałaś, że nie będziesz cierpieć?
— głupia
afraid
znowu to samo. znowu się zawiodłam.

June 23 2015

afraid
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viadolinasmokow dolinasmokow

June 09 2015

afraid
Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy
— Mk 9:22-23

June 08 2015

2516 0101
Reposted frommaking-love making-love
afraid
2712 665a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakotfica kotfica
afraid
3540 43e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
afraid
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

June 04 2015

afraid
6895 da3d
goose-flesh....
Reposted fromcatchy catchy viazamknioczy zamknioczy
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House
(via bl-ossomed)
Reposted frombuddhablink buddhablink viabeetle beetle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl